Kosten en dana

De kosten voor deelname aan Sati-activiteiten zijn over het algemeen opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel is een vast bedrag waaruit de directe onkosten (zaalhuur, materialen, pr-kosten, reiskosten voor de leraar) worden betaald. Het tweede deel is een vrijwillige gift (dana) voor de leraar/begeleider. In sommige gevallen geeft Sati de leraar een aanvullende vergoeding bovenop de dana. Sati probeert de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat het aanbod voor iedereen toegankelijk blijft.

Dana
Dana-beoefening is onderdeel van de boeddhistisch traditie, gericht op de ontwikkeling van vrijgevigheid en vriendelijkheid. Het geven van dana is een moment van bezinning en vreugde voor zowel degene die geeft als voor degene die ontvangt. De grootte van het te schenken bedrag staat iedereen geheel vrij.

Introductiecursus
De kosten voor de cursus bedragen: € 80,- (exclusief dana).
De aanmelding is defnintief nadat we het vaste cursusgeld ontvangen hebben. Dana wordt gegeven na afloop van de activiteit.

Meditatieweekend
Kosten voor het weeekend zijn: € 125,- voor het hele weekend. Bij deze kosten zijn alle maaltijden en de mogelijkheid voor twee overnachtingen ingegrepen, maar de bedragen zijn exclusief dana. Indien er voldoende plek is, bestaat ook de mogelijkheid om één dag deel te nemen aan de retraite.
De aanmelding is defnintief nadat we het vaste inschrijfgeld ontvangen hebben. Dana wordt gegeven na afloop van de activiteit.

Rekeningnummer
Je kunt het vaste cursus- of deelnamegeld overmaken op: Triodosbank: NL30 TRIO 0254 7540 90 t.n.v. SATI Tilburg (aub met vermelding van de activiteit en voor aanvang van de activiteit).