Wat is vipassana?

In de vipassanameditatie ontwikkel je ‘opmerkzaamheid’; een wakkere geesteshouding, waardoor je meer directe aandacht krijgt voor wat er zich in en aan je voordoet. Het is een oefening in helder en ongekleurd naar jezelf en de wereld kijken. Je wordt vrijer van gedachten, gevoelens en ideeën die je doen en laten in het dagelijkse leven bepalen. Vipassana leert je hier-en-nu te leven. Uiteindelijk is het een weg naar innerlijke vrijheid, mededogen en intuïtieve wijsheid.

Voor meer informatie over de basis van vipassana, zie de volgende pagina’s: